Voorwaarden

Samenwerkingsafspraken

Deze voorwaarden zijn opgesteld om de samenwerking tussen ons helder te hebben en ter voorkoming van misverstanden en teleurstelling.

Alles wat in de praktijk besproken is, wordt vertrouwelijk behandeld.
Ik bespreek dit niet met derden, tenzij er voorafgaand toestemming door jou is gegeven.
Gegevens worden bewaard in een afgesloten kast.

Ik ben niet aansprakelijk als een behandeling niet aanslaat. Dit kan om diverse redenen gebeuren. Sommige ongemakken kan ik niet verhelpen, maar misschien wel verlichten en/of ondersteunen.
Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor jouw gezondheid.
Wanneer iets in de behandeling niet goed voelt voor jou, geef dit dan aan.
Ik kan en wil geen vervanging zijn voor een huisarts of specialist.

Consulten graag contant betalen of vooraf overmaken op genoemd rekeningnummer.
Een consult duurt meestal een uur tot anderhalf uur en voor verschillende consulten vraag ik verschillende prijzen.

Wanneer je langer dan 24 uur van tevoren een afspraak afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer dit korter dan 24 uur is zal ik de helft van het bedrag van het geplande consult vragen.

Typ of schrijffouten voorbehouden.